Icon Close

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
File type
pdf
วันที่วางขาย
07 มกราคม 2558
ความยาว
409 หน้า
ราคาปก
330 บาท (ประหยัด 15%)
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
หนังสือเรื่อง “การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น (Local
Public Administration)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการจัดการด้านการบริหารงานสาธารณสุข
ท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้อง กำหนดนโยบายและเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการใช้
ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมการดำเนินงาน
สาธารณสุขได้ทุกระดับ พร้อมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การสาธารสุขได้
อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณสุข
ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น

สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างการ
บริหารสาธารณสุขในประเทศไทย นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข การอำนวยการ
การควบคุมงาน การกำกับงาน และการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข การบริหารทรัพยากร
สาธารณสุข รวมทั้งการบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่File type
pdf
วันที่วางขาย
07 มกราคม 2558
ความยาว
409 หน้า
ราคาปก
330 บาท (ประหยัด 15%)

สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!

เวอร์ชันกระดาษจะวางขายผ่านเว็บไซต์สำนักพิมพ์ ไม่มีขายโดย MEB นะจ๊ะ หากสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ติดต่อคนขายโดยตรงเลยจ้ะ
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า