Icon Close

Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ

Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
File type
pdf
วันที่วางขาย
31 มกราคม 2562
ความยาว
189 หน้า (≈ 52,995 คำ)
ราคาปก
280 บาท (ประหยัด 28%)
Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จต้องดำเนินการภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรกระทำได้ก็คือต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์สถานการณ์ และคิดค้นหาหนทางรับมือด้วยการปรับสภาพองค์กรให้สามารถรองรับปัญหา ตลอดจนควบคุมสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้แก่องค์กร และใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาจัดการ
LEAN เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่ถูกกล่าวขานถึงว่าพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น คำว่า “LEAN” (ลีน) แปลว่าผอมหรือบาง ในที่นี้มีความหมายในแง่บวก ถ้าเปรียบกับคนก็หมายถึงคนที่มีร่างกายสมส่วนปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง แต่ถ้าเปรียบกับองค์กรจะหมายถึงองค์กรที่ดำเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน เราเรียกองค์กรที่มีลักษณะดังกล่าวว่า “วิสาหกิจแบบ LEAN” (Lean Enterprise)
หนังสือเล่มนี้ช่วยอธิบายถึงการจัดการกระบวนการแบบ LEAN เริ่มต้นจากการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงาน มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครือข่ายผู้รับเหมาช่วง การผลิต ตลอดจนการบริหารงานประจำวัน อันจะนำมาสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร และผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด
บริษัทที่มีความจำเป็นหรือมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้ระบบ LEAN นั้นจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า LEAN ไม่ใช่ชุดเครื่องมือสำเร็จรูปที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร แต่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแนวคิด กิจกรรม และวิธีการที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมขององค์กรไปในทิศทางที่เหมาะสม ผ่านการพัฒนาจิตสำนึกที่ดี และแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวคิด กิจกรรม เครื่องมือ และตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปพัฒนาองค์กรตามแนวทางของ LEAN ได้อย่างมีประสิทธิผล
File type
pdf
วันที่วางขาย
31 มกราคม 2562
ความยาว
189 หน้า (≈ 52,995 คำ)
ราคาปก
280 บาท (ประหยัด 28%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า